ქართული | English | Rусский
  • სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტის ლაბორატორიის მაღალკვალიფიციური გუნდი გთავაზობთ თქვენთვის სასურველი ანალიზების ფართო სპექტრს ლაბორატორიის ბაზაზე სრულდება სარეზიდენტო პროგრამა სპეციალობაში “ლაბორატორიული მედიცინა” და პროფესიული რეაბილიტაციის პროგრამა სამედიცინო პარაზიტოლოგიაში

 

 

 

 

საქართველოში სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის  დარგს საფუძველი ჩაეყარა მე–20 საუკუნის დასაწყისში. პროფესორების: სპირიდონ ვირსალაძის, სიმონ კანდელაკის, შემდგომში  კი გიორგი მარუაშვილის მიერ შეიქმნა მეცნიერ–პარაზიტოლოგების ძლიერი  სკოლა,  რომელმაც უდიდესი როლი შეასრულა საქართველოში მალარიის ლიკვიდაციისა  და მთელ რიგი პარაზიტული დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მათი დამსახურებაა  ქვეყანაში  პარაზიტული და ტროპიკული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობის  და პრევენციის   ნოვატორული მეთოდების დანერგვა.  ქართველი პარაზიტოლოგების მიერ  დაცულია ათობით  სადოქტორო  და საკანდიდატო დისერტაცია, გამოცემულია შრომათა კრებულები, მრავალი მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, მეთოდური მითითება და  სამეცნიერო პოპულარული ხასიათის წერილი.  

ქართული პარაზიტოლოგიური სკოლის ტრადიციებზე აღზრდილი პრაქტიკულად ყველა ექიმი პარაზიტოლოგი, მათ შორის 7 მედიცინის დოქტორი და ლაბორატორიული საქმის პროფესიონალი სპეციალისტი, თანამედროვე ეტაპზე ღირსეულად აგრძელებს სამედიცინო საქმიანობას სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტში. ინსტიტუტის კვლევის სფეროს წარმოადგენს  სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკულ მედიცინასთან ასოცირებული ყველა მიმართულება.

 

 

 

 

 

 

 

 

C

  © 2021 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE